Ośrodek medycyny sportowej i rehabilitacji "Zapiecek" , ul. Piekoszowska, Kielce - koncepcja(2009).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy - 120m2
Pow. użytkowa - 185m2 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i