Hotel z częścią gastronomiczną ,Miedziana Góra (2006).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Przedsiębiorstwo Hotelrsko-Gastronomiczne Zajazd "Raj" , Dobrzączka

Pow. zabudowy - 1006m2
Pow. użytkowa - 2466m2
Pow. całkowita - 3121m2
Liczba pokoi - 32szt. (50osób)
Część gastronomiczna - 300osób

 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i