Przebudowa Klasztoru Bożogrobców w Miechowie na potrzeby Muzeum, (2009).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka oraz arch. Ernestem Łysakiem

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Grobu Bożego w Miechowie

Pow. zabudowy całego budynku - 1702m2
Pow. użytkowa części objętej projektem- 1533m2
Pow. całkowita części objętej projektem- 2945m2


 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i