Naszym celem  jest tworzenie wysokiej jakości architektury i urbanistyki poprzez kreatywne myślenie, oryginalne i twórcze pomysły , solidnie i rzetelnie wykonywane projekty. Jednocześnie dbając o budżet naszych Klientów wykonujemy projekty  przemyślane pod względem ekonomicznym.

Oferujemy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, w tym:
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy WZ
- inwentaryzacje budowlane
- pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  (adaptacje projektów gotowych)
- projekty z zakresu planowania przestrzennego
- projekty wnętrz
- projekty graficzne

Zapraszamy do współpracy.

 
 
 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i