Ogróg botaniczny wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi ul.Karczówkowska, Kielce - konkurs III nagroda (2005).

Współpraca ze Spółdzielnią Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski oraz arch. Danutą Jaroszyńską-Ziach

Inwestor: Geopark, Kielce

Palmiarnia - 1012m2
Zaplecze administracyjne - 564m2
Zaplecze gospodarcze - 833m2


 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i