Budynek usługowo-mieszkalny, Centrum Medyczne "Zapiecek" ul. Piekoszowska , Kielce (2006).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Master Kort, Kielce

Pow. zabudowy - 673m2
Pow. użytkowa mieszkań - 502m2
Pow. usług- 398m2
Pow. całkowita -1325m2


 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i