Budynek mieszkalny jednorodzinny, Zagnańsk (2009).

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy - 135m2
Pow. użytkowa - 152m2
Pow. całkowita - 246m2

 

     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i