Dom Studenta nr 5 ul.Śląska, Kielce (2005).

Współpraca ze Spółdzielnią Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski, Kielce

Inwestor: Akademia Świętokrzyska

Pow. zabudowy - 1112m2
Pow. użytkowa - 2231m2
Pow. całkowita - 4382m2

 

     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i