Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach o pow. 212m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, (2010)

Inwestor: Gmina Piekoszów
 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i