Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze,ul.Chęcińska 9, Kielce (2010).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy - 382m2
Pow. użytkowa mieszkań - 743m2
Pow. usług - 401m2
Pow. całkowita - 2016m2
Liczba mieszkań - 9

 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i