Budynek usługowy - magazyn handlu hurtowego z cz. biurową, ul.Sciegiennego, Kielce (2009-2010).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Bosky Sp. z o.o., Kielce

Pow. zabudowy - 1197m2
Pow. użytkowa łącznie -1518m2
Pow. całkowita - 1643m2


 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i