Budynek mieszkalny wielorodzinny z ogródkiem jordanowskim, ul. Siemiatycka, Warszawa - (2005).

Współpraca ze Spółdzielnią Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski, Kielce

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozłogi"

Pow. zabudowy - 1610m2
Pow. użytkowa mieszkań - 1010m2
Liczba mieszkań - 58

 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i