Zespół 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, ul.Kwietna, Kraków - koncepcja(2010).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy -852m2
Pow. użytkowa mieszkań -1915m2
Pow. całkowita - 2556m2
Liczba mieszkań - 12

 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i