Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowowiejska - Starachowice (2010)

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce
 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i