Budynek mieszkalny wielorodzinny ul.Zapałczana, Warszawa, koncepcja (2005).

Współpraca ze Spółdzielnią Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski, Kielce

 


 

     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i