Budynek usługowy z poddaszem mieszkalnym
ul. Kilińskiego, Busko-Zdrój- koncepcja (2009)

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy – 543 m2
Pow. użytkowa usług - 1553 m2
Pow. użytkowa mieszkania - 97m2


 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i