Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami,
ul. Czyżewskiego, Bełchatów - koncepcja (2005).

Współpraca ze Spółdzielnią Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski, Kielce

Inwestor: Bełchatowskie TBS

Pow. zabudowy - 711m2
Pow. użytkowa mieszkań - 1840m2
Pow. usług - 176m2
Liczba mieszkań - 40

 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i