Przebudowa Zespołu obiektów powięziennych na funkcje: Galeria Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej - ul. Zamkowa, Kielce (2007-2009)

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor:
Dom Środowisk Twórczych "Pałac Tomasza Zielińskiego",ul.Zamkowa 5, Kielce

Pow. zabudowy łącznie – 2103 m2
Pow. ogólna bud. łącznie - 2614,4 m2


 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i