Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
przy ul. Sportowej w Skarżysku Kamiennej
o pow. 502m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, (2010)

Inwestor: Szkoła Podstawowa Sp3- Skarżysko Kamienna, wykonanie dla Drewnogród Robert Lis, Podzamcze Piekoszowskie
 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i