Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Filtrowa, Kraków (2010).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor prywatny

Pow. zabudowy - 3591m2
Pow. użytkowa mieszkań - 8872m2
Liczba mieszkań - 154


 

     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i