Filharmonia, ul.Głowackiego, Kielce - konkurs (2006).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka oraz arch. Ernestem Łysakiem

Inwestor: Filharmonia Świętokrzyska, Kielce
 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i