Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ul.Zółwia, Warszawa - koncepcja (2008).

Wpółpraca: Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski oraz arch. Izabela Kułagowska

Pow. zabudowy - 2257m2
Pow. użytkowa mieszkań - 10258m2
Liczba mieszkań - 175

 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i