Budynek mieszkalny wielorodzinny ul.Kazimierza Wielkiego, Kielce (2006).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Master-Kort, Kielce

Pow. zabudowy - 1940m2
Pow. użytkowa mieszkań - 3651m2
Pow. całkowita - 6541m2
Liczba mieszkań - 57


 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i