Budynek mieszkalny wielorodzinny ul.Częstochowska, Kielce (2007).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Master-Kort, Kielce

Pow. zabudowy - 1576m2
Pow. użytkowa mieszkań - 3950m2
Pow. całkowita - 6966m2
Liczba mieszkań - 70

 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i