Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Micigózd (2013-2014).

Inwestor: MB Recycling Sp.z o.o., Kielce

Pow. zabudowy - 4147m2
Pow. użytkowa łącznie -3929m2
Kubatura - 35670m3


 

     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i