Zespół zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności oraz rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni o funkcje zamieszkania zbiorowego wraz z usługami związanymi z obiektem w zakresie służby zdrowia, opieki społecznej i gastronomii, Wiśniówka - Kielce (2010).

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Inwestor: Fundacja "Pomost", "Caritas" Kielce

Pow. zabudowy -3186m2
Pow. użytkowa łącznie -8927m2
Pow. całkowita - 10362m2
Liczba mieszkań - 68

 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i